Med sorg vill vi meddela att vår ordförande Per Ahlqvist tragiskt har avlidit.

Våra tankar går till familjen.

Styrelsen och valberedningen.