Förklaring av ändringar i stadgar.

Våra nuvarande stadgar utgår ifrån HSB:s normalstadgar 2003.

Vårt nya förslag till stadgar utgår ifrån 2011 års, version 5.

Nedan hittar du HSBs jämförelse mellan HSBs normalstadgar 2003 och HSBs normalstadgar 2011, version 5.

Jämförelse mellan HSBs normalstadgar

Nedan hittar du skillnaderna mellan HSBs normalstadgar 2011, version 5 och styrelsens förslag.

Ändringar i styrelsens förslag

Mvh
Styrelsen