Information för boende i området

Under denna rubrik finns praktisk information om ditt boende. Du kan t.ex. läsa om olika lokaler, infrastruktur, yttre miljö m.m.