Fixarna och gubbgänget

”Fixarna” på Teknikvägen och ”Gubbgänget” på Turbingränd jobbar ideellt, framföralt med underhåll inom våra områden. Det kan vara allt från att måla bänkar eller röja sly till att reparera skärmväggar till våra terrasser eller att resa julgranen.

Fixarna & Gubbgänget är helt självständiga men samarbetar med styrelsen.

Vill du vara med i ett trevligt gäng och göra en insats för föreningen, hör av dig till respektive kontaktperson. Se Kontaktpersoner.

FixarnaGubbganget