Avfallshantering 


  

Grovsopor

I vår förening finns det två grovsopscontainrar, en på Teknikvägen och en på Turbingränd. Containrarna töms normalt varje vecka.

Dessa containers är låsta med hänglås (använd din portnyckel) och är avsedda för både brännbart och icke brännbart avfall.

Miljöfarliga ämnen och kemikalier, oljor, färger, elektronik, TV apparater, vitvaror, lysrör, lågenergilampor, däck och asbest får inte läggas bland grovsoporna. Ej heller hushållssopor och trädgårdsavfall.

Vid ombyggnad skall byggavfallet transporteras till Görvälns återvinningscentral. Bostadsrättsinnehavarens ansvar.

Lasta containern så att utrymmet utnyttjas maximalt genom att.

  • Kartonger skall vikas ihop eller rivas isär för att minimera volymen
  • Möbler skall demonteras eller brytas isär
  • Bräder och plankor skall ej vara längre än 1,6 m då långa saker kan fastna diagonalt och försvåra tömningen

Returpapper

Intill grovsopscontainrarna finns container avsedd för returpapper. Dessa töms normalt varje vecka.

Med returpapper avses tidningar, tidskrifter, kataloger och andra trycksaker. Dock inte kuvert, förpackningar, kassar (av plast eller papper) och böcker med hårda pärmar.

Elavfall

Det finns speciella behållare i garagen för batterier, glödlampor, lysrör och små-el som töms regelbundet. I tvättstugorna finns behållare för batterier och glödlampor.

Elapparaten som du vill bli av med måste rymmas i och läggas i den trådkorgsvagn som finns. Ryms ditt elavfall inte i den måste du själv frakta bort det till återvinningsstationen. Vitvaror får inte lämnas som elavfall.

Inget elavfall får lämnas utanför de behållare och vagnar som finns uppställda. 

Trädgårdsavfall

För trädgårdsavfall finns det en kompost på Turbingränd och på Teknikvägen ett antal speciella soptunnor under sommarhalvåret. 

  


  

Hushållssopor

Vår bostadsförening är ansluten till en sopsugsanläggning i norra Kallhäll. Anläggningen drivs av Samfällighetsföreningen för Sopsug i Norra Kallhäll. Ägare till Samfällighetsföreningen är:

Andelsägare Antal användare Andel
Brf. Kolarängen 319 lägenheter 40,22 %
Willhelm AB 261 lägenheter 27,91 %
Brf. Svetsaren 294 lägenheter 24,67 %
Järfälla Kommun 2st barnstugor + Kolarängsskolan 7,20 %

 

Vad händer med våra sopor?


sopsug01b

Detta känner vi igen. In med soppåsen 
och stänga luckan… men vad händer sen?
 

 

sopsug02

1 Sopnedkast, 2 Lagringsventil

I källaren lagras först avfallet ovanför en reglerbar lagringsventil. 
Med jämna mellanrum öppnas ventilen och soporna sugs iväg med
en hastighet av 50 km/tim via ett sinnrikt system till Sugstationen.

 Soppase

Självklart kan du inte slänga en julgran eller påsar med kakelplattor
för de orsakar stopp i systemet. Ventiler och utrymmet måste då
rensas, med extra kostnader för föreningen.

Ritning2

 

Från Svetsarvägen, Turbingränd och Teknikvägen sugs soporna genom
rören under Kallhällsleden till en sopstation. Dit kommer även sopor från
Kolarängsskolan, två förskolor och radhusområdet på andra sidan Kallhällsleden.

sopsug04

Sopsugens hjärta (3 Inkommande sopor, 4 Cyklon som skiljer sopor och luft,
5 Komprimator och sopbehållare, 6 Sugmaskineri med filter)

 

sopsug05a

Sugstationen ligger vid Kolarängsvägen. Här samlas alla sopor från
cirka 520 lägenheter, två förskolor och en skola i en behållare som
hämtas en-till-två gånger i veckan. 

 

sopsug06

Soporna komprimeras innan de lagras i de cylindriska behållarna.

 

sopsug07

När en behållare är full kopplas en ny in.

Så tas alltså våra sopor om hand. Systemet har fungerat sedan 1980
med få problem. Om det kommer krav på sopsortering, så klarar
systemet av detta efter viss ombyggnad.