Medlemsmöte

Styrelsen kan kalla till ett medlemsmöte om så behövs. Detta möte är beslutsmässigt.

Agenda och plats framgår av särskild kallelse

Öppet Hus

Öppet Hus är möten som styrelsen håller i samlingslokalen varannan gång på Teknikvägen och på Turbingränd.

För dagar och tider klicka på Kalender. 

Dessa möten är en möjlighet för medlemmarna att träffa styrelsens ledamöter och ställa frågor om allt som rör boendet i föreningen. De föredragande från styrelsen kan informera om styrelsens arbete, föreningens ekonomi, pågående och planerade projekt, underhåll mm.

Presentationer och mötesanteckningar

Om något material finns att presentera efter avslutat möte kan du finna det i Kalendern. Klicka på det mötet som du är intresserad av och se om någonting har lagts in där.