Här beskrivs de två låssystem som skyddar våra bostäder och garagen.

  • Port- och lägenhetsnyckel
  • Garagenyckel

Kontaktpersoner är Nyckelansvariga.

 


 

Port- och lägenhetsnyckel

Till portar och lägenheterna används ASSA dp CLIQ låssystem.

ASSA dp CLIQ är ett kombinerat mekaniskt och elektronisk låssystem med mycket hög säkerhet i kombination med stor flexibilitet och rationell administration. Läs mer här.

Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till de låscylindrar du har rätt att öppna. Avkodningen sker mellan nycklar och cylindrar varje gång du sticker nyckeln i låset.  Nycklarna har en lysdiod och avger akustiska signaler som indikerar om du har behörighet till låset.

Nyckel2

Nyckelhantering

Tryck in nyckeln i låset med tummen. Om nyckeln har behörighet blinkar en grön lysdiod och ett pipljud hörs. Om behörighet saknas, lyser dioden med rött sken.

Nyckelilaset

Släpp nyckeln och vänta någon sekund, sedan är det bara att vrida som vanligt. Man skall inte hålla i nyckeln under tiden avkodning sker. Detta kan bromsa den lilla motor som är monterad inne i cylindern och som frilägger låsspärren.

Var försiktig med nycklarna så att dessa inte får mekaniska skador. Böjd nyckel försvårar avkodning i cylindern och cylindern kan skadas.

Tips!
Ställa från sig det du eventuellt bär på och öppna dörren med hjälp av handtaget. Dra inte i nyckeln för att undvika skador på nyckel och cylinder.

Skötsel och batteribyte

Var rädd om nyckeln och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel.

I nyckeln sitter ett batteri. Detta förser inte bara nyckeln utan även cylindern med ström. När batteriet är slut kan du bara öppna din lägenhetsdörr, men inte portlåset.

ASSA räknar med att nyckelbatterierna har en livslängd på cirka två år.

Batterityp Litium CR2025. För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2014). Det går även att byta batteri själv, kostnad cirka 25 kr i handeln (2014).

KLICKA HÄR för video som visar hur man byter batteriet.

Vid katastrofläge försök kontakta Nyckelansvariga.

Smutsig nyckel kan försämra möjligheten att öppna portlåset. Rengör nyckeln enligt bilden:

rengornyckeln

Förlust av nyckel

Anmäl omedelbart förlust av nyckel till Nyckelansvariga, så att den kan spärras.

Att nyckeln är spärrad innebär att den inte kan användas i föreningens elektroniska låssystem. Nyckeln kan dock fortfarande användas för att öppna din lägenhetsdörr.  

Ny nyckel

Nya nycklar beställes hos Nyckelansvariga men hämtas och betalas hos Norrlås AB (500kr oktober 2018).

 


 

Garagesändare

Till gångdörrarna till garaget använder du din portnyckel. När du tilldelats garageplats kommer Nyckelansvariga att ge din portnyckel behörighet till garaget.

Till garageporten används en elektronisk sändare. Varje sändare har en unik digital identitet och kan ges behörighet till det garage där du har din bilplats. 

OBS!
Den elektroniska sändaren är just en värdehandling som inte skall förvaras i bilen. Kommer den på avvägar riskeras
säkerheten för samtliga bilar i garaget.

garagesandare4

Sändarhantering

Rikta sändaren mot garageporten som bilden visa och tryck på den stora knappen. Den röda pilen tänds. Vänta på att den röda lampan bredvid porten börjar blinka och porten öppnas. Om porten inte reagerar kan du köra närmare och prova igen.

Skötsel och batteribyte

Var rädd om sändaren och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel.

För batteribyte hänvisas till Norrlås AB (75 kr januari 2014). Det går även att byta batteri själv, kostnad cirka 25 kr i handeln (2014).

Förlust av sändare

Anmäl omedelbart förlust av sändare till Nyckelansvariga, så att den kan spärras. Du får själv betala 1750 kronor för nybeställning samt spärr av förlorad sändare.

Extra sändare

Vid extrabeställning av sändare är priset 800 kronor. 

 

Sidan uppdaterad november 2014