Bastu

Bastu finns på Teknikvägen 35 (södra Blå Huset) och på Turbingränd 4.

Bokning görs på en lista i anslutning till bastun.
Vänligen respektera att boka endast en gång i taget

Några bilder från bastun på Turbingränd.

alt  bastu1  bastu2

Kontaktpersoner: se kontaktpersoner