Förråd

Till de flesta lägenheter hör ett så kallat lägenhetsförråd. Det finns också extra förråd att hyra. Kölista finns hos HSB

I lägenhetsförråden får man inte förvara båtmotorer, motorcyklar, gräsklippare eller andra förbränningsmotorförsedda redskap. Brännbara vätskor och färg ska förvaras i plåtskåp. Extrahjul/däck skall helst förvaras i anslutning till respektive fordon.

Cyklar, barnvagnar, sparkcyklar, kälkar & liknande skall förvaras i cykelrum eller i det egna förrådet. Gångar och utrymmen utanför lägenhetsförråden får ej användas som uppställningsplats.