Skyddsrum

På Teknikvägen finns skyddsrum i nr 21 och nr 117. Ingång från gaveln.

 På Turbingränd finns skyddsrum i nr 11, 13, 20 och 22.

Samtliga är utrustade 1982 och senast kontrollerade 1996. Nästa kontroll beräknas  göras 2016. (c:a 20 års intervall).

Från MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – ställs följande krav:  Utrustningen som hör till skyddsrummet skall förvaras i låst utrymme och skall vara funktionsduglig. Skyddsrummet skall kunna utrymmas och utrustningen skall kunna monteras inom 48 timmar. Intill dess att utrymning sker får rummet utnyttjas för annan verksamhet. Läs mer här.