Snickarlokal

Snickarlokaler finns på Turbingränd 5 och på Teknikvägen 83 i norra Blå Huset. Där finns tillgång till el, vatten och hyvelbänkar. Vill du veta mer Kontakta ansvarig.