OBS! Fordonet måste rymmas och placeras innanför de målade parkeringsplatserna.

Gör omgående Felanmälan om du ser något som verkar vara fel.

Garage

Kontaktpersoner för garage.

Det finns 236 platser totalt i fyra gemensamma varmgarage som är kameraövervakade. I alla garagen finns tvättplats med varmt och kallt vatten.

Varje lägenhet får disponera max en garageplats med undantag för några som från föreningens start har avtal om två platser. Dessutom finns några långa platser för två bilar s.k. dubbelplatser.

Observera att garageplatsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning!

Garageporten, som har automatisk stängning, skall vid in- och utfart hållas under uppsikt tills den är helt stängd för att kontrollera att den går igen och att inte någon obehörig smiter in.

Tvättplatserna får inte användas som parkeringsplats. 20 min efter avslutat arbete på bilen, skall den vara flyttad från tvättplatsen. Missbruk kan innebära att ditt kontrakt på garageplatsen sägs upp.

Garagelåsen

Kontakta Nyckelansvariga angående garagenyckeln.

Var rädd om den elektroniska nyckeln(dosan)! Om du tappar bort den så blir du skyldig att betala både kostnaden för nyanskaffning, och för att spärra den via nyckelansvariga.

Lämna inte den elektroniska nyckeln i bilen, för om den blir stulen så kan flera drabbas av inbrott eller skadegörelse innan den blir spärrad.

Läs Ordningsregler för Garage här

Parkering utomhus

Det finns 101 P-platser utomhus, en del av dem med uttag för motorvärmare.
Av säkerhetsskäl får inte kabeln till motorvärmaren lämnas kvar i elstolpen.
Observera att P-platsen ej är kopplad till bostaden och att platsen återgår till kön vid avflyttning!
Läs Ordningsregler för P-plats utomhus här