Brandskydd

  • Trapphus och entréer
  • Lägenheten

 


Trapphus och entréer 

 

Av brandsäkerhetsskäl får entréer och trapphus inte användas som uppställningsplats för cyklar, kälkar och barnvagnar etc. då detta kan försvåra eventuell utrymning t.ex. vid brand under dygnets mörka timmar.

Skor, leksaker och liknande får inte stå i trapphusen. Blommor och väggprydnader får sättas ut, om det inte hindrar framkomligheten och städningen.

 


Lägenheten

Alla lägenheter skall vara försedda
med minst en brandvarnare.

Du ansvarar själv för att den fungerar.

Den lilla lampan skall blinka då och då.
Se bruksanvisningen.

Brandvarnaren