Kontaktpersoner: se Interna funktioner

Vi samarbetar med polisen i "Grannsamverkan mot brott", för att minimera risken för inbrott och skadegörelse. Det innebär att vi är uppmärksamma på vår omgivning, har kontakt med grannar och ser till att ytterdörrar, dörrar till förråd och garage etc. hålls låsta samt polisanmäler tillbud snarast möjligt. Informationsblad, bland annat rapporter från närpolisen, sätts upp regelbundet på anslagstavlorna och finns på vår interna hemsida.

Att drabbas av inbrott i sin hemmiljö är en obehaglig upplevelse. Men det går att vidta åtgärder för att på bästa sätt skydda sig mot inbrott och att skydda sin egendom. Se även artikeln om säkerhet.

Grannsamverkan minskar brotten

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området

Läs mer här om samverkan mot brott. På dessa sidor finns tips om vad du bör tänka på.