Vatrum

Säkra våtrum

Vid renovering av badrum och separat WC med golvbrunn, skall tätskikt utföras i enlighet med GVK:s branschregler för "Säkra våtrum". Detta för att förhindra framtida fukt- och mögel-skador. Det innebär att gamla golvbrunnar måste bytas ut mot nya golvbrunnar godkända enl. SS-EN 1253.

Att ansluta ett i övrigt godkänt tätskikt mot våra gamla golvbrunnar från 80-talet, gör att hela tätskiktet blir underkänt enligt GVK.

Föreningen lämnar ekonomiskt bidrag till golvbrunnsbytet.

Om du har planer på att renovera, kontakta styrelsen.

GVK:s branschregler för säkra våtrum finns att läsa på http://www.gvk.se/