Under denna rubrik behandlas:

  • Inglasning
  • Markis & solskydd
  • Målning
  • Vindskärmar
  • Växter

Inglasning

Det finns flera godkända inglasningar. Kontakta styrelsen om du vill glasa in din terrass.

Markis & solskydd

På terrasser som har överbyggnad av betong kan markisen fästas i överbyggnaden.

På de terrasser som inte har en överbyggnad av betong finns bara en träkonstruktion som inte är avsedd för infästning av markis eller att lägga någon form av tak på.

Målning

Föreningen tillhandahåller genom Fixarna & Gubbgänget vit färg för betong och trä samt röd färg för trä, till de medlemmar som själva önskar måla sin terrass eller uteplats.

Vindskärmar

På terrasser

De vindskydd/-skärmar som sitter mellan lägenheterna är föreningens angelägenhet, och dessa renoveras eller byggs nya av Fixarna & Gubbgänget.

Skärmarna på ytterkanterna är medlemmarnas ansvar att underhålla!

På uteplats i markplan

Båda originalskärmarna på sådan uteplats är föreningens angelägenhet. I samband med renovering eller byte måste ofta vegetation tas bort för att göra åtgärden möjlig.

Växter

Träd och buskar får inte växa obehindrat på höjd och bredd, eftersom det kan störa dina grannar.
Se även om Balkonglådorna