Under denna rubrik kan du läsa om:

  • Boule
  • Grillplatser
  • Lekplats
  • Städdagarna
  • Tomt

Föreningens två tomter är utmärkta med järnrör och målade käppar för att markera tomtgränsen. Kommunens mark omger båda tomterna.

 

Boule

Utanför Tu 4 finns en boulebana som medlemmarna fritt kan använda utan att boka tid. Banan håller inte godkända mått för tävling.

 

Grillplatser

På både Teknikvägen och Turbingränd finns grillplatser. Tänk på brandfaran och förbered med vatten för att snabbt kunna släcka vid behov. Grillning på terrass eller uteplats ska ske med hänsyn till grannarna. Tändvätska får ej användas på terrasserna.

 

Lekplatser

På båda områdena finns lekplatser som är godkända enligt EU-regler.

 

Städdag

Vår och höst arrangeras en städdag då många medlemmar deltar med att städa föreningens markytor och rabatter och angränsande delar på kommunens mark.