VÅR- och HÖST-STÄDNING

 

Då gör vi - alla som kan - en gemensam insats
för ett snyggt och fint bostadsområde med omgivningar

Din PO informerar om husnära insatser och om tillgång på utrustning för arbetet.
Din PO anskaffar t.ex. verktyg, växter och gödselpreparat, som inte finns i det gemensamma förrådet.

Städa där du ser att det behövs:

 • sopa asfalterade gångar och ytor som inte nås av sopmaskin
 • räfsa / blåsa gräsytor, rabatter och buskage
 • rensa ogräs, fyll på ny jord och gödsla i rabatter och gräsytor, där det behövs
 • lägg trädgårdsavfall i komposten eller på platser som Portombuden (PO) anvisade

OBS - Inga krukor, plastpåsar och säckar i trädgårdsavfallet!

Städområden:

Börja med   - Lokalt område för respektive hus

Därefter 

 

 - De gemensamma ytorna på föreningens tomt

 - Besöksparkeringarna

P-plats utomhus städas av den som hyr den!

För Teknikvägen gäller

 • Infarten till Teknikvägen mot tvättstugan
 • Gången från Stäket upp mot Teknikvägen 117-121
 • Planteringen på bägge sidor om gången vid grillplatsen
 • Lekplatserna Teknikvägen 9, Teknikvägen 119 och Tvättstugan 2

I containern som står på vändplanen vid Tvättstuga 2 är endast till för trädgårdsavfall.
OBS - Inga krukor, plastpåsar och säckar i trädgårdsavfallet!

Farligt avfall kan lämnas vid trädgårdsförrådet vid övre garaget

För Turbingränd gäller

 • Uppfarten från Kallhällsleden – slänterna på båda sidor
 • Slänten och skogspartiet mot Brf Svetsaren
 • Området omkring och mellan busshållsplatserna
 • Området mellan Turbingränd 9-15 och tunneltaket
Rensa förråd cykelstall och garageplats.
Passa på att bli av med sådant som bara står och tar plats!

I containern som står på gatan kan slängas blandade grovsopor.
Metallskrot kan läggas på gräsytan vid sidan av containern - det tas om hand av Gubbgänget.
Farligt avfall t.ex. målarfärg, lim, lösningsmedel och produkter med orange farosymbol kan lämnas vid Gubbgängets Gula bod på P- platsen. 
 

Följ anvisningarna som anslås inför varje städdag!