Föreningens två tomter är utmärkta med järnrör och målade käppar för att markera tomtgränsen. Kommunens mark omger båda tomterna.

Föreningen har avtal med en entreprenör för skötsel av tomten vad avser träd, buskar, rabatter, gräsklippning och städning.

Tomt