Energideklaration

Lagen om energideklaration gäller för byggnader, SFS 2006:985. Energideklarationen är ett verktyg för att kunna minska energiåtgången i en fastighet. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med fastighetsägaren. Den ska visa nuvarande energiförbrukning samt ge råd på energibesparande åtgärder.

Energideklaration genomfördes 2008-11 och resulterade i nedanstående dokumentation. Framtagna råd berör radiatorsystem, ventilationssystem,  OVK-kontroll och radonmätningar.