Kontaktinformation

Föreningens organisation:

  • Styrelsen som är vald av stämman har det övergripande ansvaret för föreningen.
  • kontaktpersoner av olika slag leds av medlemmar som är valda eller frivilligt har åtagit sig uppgifter. Här finns även kontaktpersoner utanför föreningen redovisade.