Ombud för portarna

I portarna finns en person som åtagit sig att vara en länk mellan styrelsen och de boende i huset. Henne/honom kan du kontakta med frågor om boendet i föreningen.

Turbingränd

Portnummer Portombud Telefon
1 Jan Möller  070 727 72 58
3 Peter Stenholm 073 708 15 59
5 Wilhelm Leser 583 504 57
9 Kristina & Bertil Sundstedt 070-624 63 11,  070-716 18 33
11 Christina Kajsten 583 575 16
13 Kerstin Nygaard 583 544 51
15 Jan Ander 583 521 50,  073-787 98 06
6 Anita Wenngren Larsson 583 510 15
12 Monica Nykvist 0739-49 77 43
14 Mats Lejnemark 073-051 38 00
16 Inger Franzen 580 328 22
18 Lars Thorell 583 553 67
20 Vakant  
22 Solveig Hagelin 0735-63 79 75
24 Tomas Wenngren 070-958 30 24

 

Teknikvägen

 
Portnummer Portombud Telefon
1 - 5 Elsbeth Hök Te 3 583 578 58, 073 7621992
7 - 9 Berith Cederqwist Te 9 0705-23 83 17
11 - 21 Hans Åkerberg Te 15 583 573 10
23 - 33 Per Ahlkvist 073-09 584 05
37 - 51 Anita Krantz Te 39 070-768 69 90
53 - 67 Marianne Lundblad  073-6432378
69 - 71 Eva Edin 583 565 29
73 - 77 Helene Persson Te 75 583 515 76
79 - 81 Elisabeth Elmi 583 543 09
85 - 103 Hans Oppliger Te 85 583 509 39
105 - 115 Björn Karlsson Te 105 583 562 58
117 - 121 Monica Wikström Te 121 580 151 44Instruktion

Klicka nedan för att läsa och skriva ut instruktionen för PO.

 

Uppdaterad 2015-02-12