Ansvarsfördelning

Här kan du se exempel på ansvarsfördelning mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren. Detta dokument är en förklaring och hjälp att tolka stadgarna.