Regler

Under denna rubrik finner du regler som vi alla har att följa.
Klicka på regeln / instruktionens namn för att se dess innehåll.

Trivselregler

Välkommen till Kolarängen är en sammanställning av regler som verkar för vår trivsel i föreningen och med vårt boende.

Specialregler

Instruktion för PortOmbuden i Brf kolarängen

Ordningsregler för Garage

Ordningsregler för tvättplatserna i garagen

Ordningsregler för P-plats utomhus

Parkeringsbestämmelser

Tillstånd till ändring i lägenhet

Uppsättning av Parabolantenn

Regel för Snålspolande Toalett

Blanketter

Klicka nedan för att läsa och skriva ut instruktionen för PO.

Ersättning för utlägg