Stadgar

Föreningens stadgar är ett grundläggande regelverk för styrelsens arbete och hur bostadsrättsföreningen ska skötas. De baseras på lagen om ekonomisk förening, bostadsrättslagen samt HSB:s normalstadgar.

Föreningens stadgar är omarbetade under 2010.

I stadgarna ingår en inledande del som beskriver föreningens syfte och villkor för medlemskap, en del med föreningsfrågor med föreningsstämmans syfte och innehåll samt en avslutande del med bostadsrättsfrågor med rättigheter och skyldigheter för enskild medlem.

Det är viktigt att känna till ansvarsfördelning mellan förening och bostadrättsinnehavaren avseende underhåll och försäkringar. Enkelt uttryckt är det bostadrättsinnehavaren som ansvarar för det inre underhållet, med krav på att följa föreningens anvisningar. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet.

Ansvarsfördelning mellan Bostadsrättsinnehavare och Bostadsrättsföreningen

Till hjälp att tolka stadgarna när det gäller vem som har ansvaret för vad, finns ett antal exempel som visar ansvarsfördelningen.